Archiwum kategorii: Prace magisterskie

Internet jako środek reklamy

fragment pracy mgr

Internet jako medium elektroniczne stwarza możliwość umieszczania w nim reklam oraz prowadzenia działań marketingowych. Należy do grupy mediów masowych takich , jak telewizja i radio.

Podstawową cechą wyróżniającą Internet od innych mediów jest  interaktywność oraz sposób komunikowania się ze swoimi klientami.[1]

Reklama w tradycyjnych mediach dociera do szerokiej rzeszy potencjalnych konsumentów , mimo- a nawet wbrew – ich woli. Internet natomiast , nie tylko dociera do stosunkowo wąskiej grupy klientów , ale wymaga od nich zaangażowania oraz poniesienia pewnych kosztów.[2]

Media masowe do komunikowania się z potencjalnymi klientami wykorzystują model „jeden do wielu” ( one – to- many), co przedstawia rysunek 10.

Rysunek 10

 Marketingowy model komunikacyjny „jeden do wielu”

K-konsument

Źródło: J.Wielki, Elektroniczny marketing poprzez Internet, PWN, Warszawa –Wrocław 2000, s.100

W modelu tym firma przesyła określone informacje do licznej grupy konsumentów. Jednak nie wie dokładnie do ilu konsumentów informacja dotarła i jaką spowodowała reakcję.

W Internecie oprócz powyższej metody stosowane są jeszcze dwie :

 • metoda „jeden do jednego” ;
 • metoda „wielu do wielu”.

Metoda „jeden do jednego” (ont-to-one) stanowi podstawę najpopularniejszego instrumentu internetowego – poczty elektronicznej. Umożliwia ona przesłanie wiadomości od nadawcy do odbiorcy i pozwala na wysłanie komunikatu zwrotnego. [3]

[1] T.Szapiro, R.Ciemniak,Internet – nowa…, op.cit.,s.55

[2] K.Kosowska-Hańderek,Reklama-Internet-Realia, „AIDA” nr 6 /1998.

[3] J.Wielki, Elektroniczny marketing poprzez …, op.cit, s.100

[w przyszłym miesiącu ciąg dalszy tej pracy mgr]

Reklama prasowa

Reklama prasowa jest formą reklamy, której środkiem przekazu jest szeroko rozumiana prasa. Do środków przekazu reklamy prasowej zalicza się zarówno „prasę” w tradycyjnym pojęciu, czyli słowo (bądź obraz) pisane i publikowane na papierze (charakteryzujący się statyczną formą przekazu), jak i jej multimedialny odpowiednik występujący w e-gazetach lub e-wydaniach. Reklama prasowa jest jednym z najlepszych sposobów komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem. Prasa codzienna jest bardzo dobrym medium dla utrzymania świadomości istnienia produktu na rynku. Do środków przekazu informacji można zaliczyć zarówno gazety (prasę codzienną) jak i czasopisma, magazyny. Reklama prasowa jest niezwykle rozwiniętą formą reklamy o bardzo długich tradycjach. Za pośrednictwem prasy można docierać do konkretnej grupy odbiorców i przekazywać bardziej szczegółowe informacje o produkcie niż w innych formach reklamy. O skuteczności reklamy prasowej decyduje przede wszystkim nakład czasopisma oraz częstotliwość jego ukazywania[1].

[1]   Zob. J. Altkorn, (red.), Podstawy marketingu, Kraków 1998, s. 176.

Małe Kalendarium Reklamy

Do podsumowania dotychczasowych rozważań posłuży poniższa tabela, w której zestawione zostały dane dotyczące najistotniejszych wydarzeń z historii reklamy.

Tabela 1. Małe Kalendarium Reklamy

Rok Wydarzenie
1480 około tego roku w Anglii wydrukowano pierwszą reklamę prasową, były to wskazówki dla duchownych dotyczące Świąt Wielkanocy
14.10.1612 w Paryżu, w gazecie Journal General dAffiches została wydrukowana

pierwsza reklama prasowa

1.07.1650 w Lipsku zaczęto wydawać Einkomende Zeitung (później przemianowaną na LeipzigerZeitung) pierwszą gazetę codzienną na świecie; wydawana była 6 dni w tygodniu
1704 pierwsza udokumentowana amerykańska reklama prasowa – Boston

Newsletter

1835 w Nowym Jorku, w pracowni Jared Bell’a powstał pierwszy plakat zewnętrzny o wymiarach powyżej 50 stóp kwadratowych
1843 w Filadelfii rozpoczął działalność pierwszy agent reklamowy Volney Palmer, zajmował się zbieraniem ogłoszeń reklamowych i umieszczaniem ich w prasie, można też z powodzeniem powiedzieć, że była to pierwsza jednoosobowa agencja reklamowa
1882 Procter & Gamble rozpoczyna promowanie mydła Ivory, budżet kampanii wyniósł 11.000 dolarów
1890 francuski dziennik Le Petit Journal, jako pierwszy tytuł prasowy na świecie osiągnął nakład 1 miliona sztuk dziennie
1893 Coca-Cola zostaje zarejestrowana, jako marka handlowa
1893 w samych Stanach Zjednoczonych wydano około 50 tysięcy dolarów

na reklamę

1899 powstaje Amerykańskie Stowarzyszenie Reklamowe
1899 James Walter Thompsona otwiera filię swojej agencji reklamowej –

JWT – w Londynie

1900 na ulicach amerykańskich miast pojawiły się pierwsze billboardy
1906 pierwsze reklamy prasowe płatków śniadaniowych Corn Flakes; do 1915 roku Nestle wydaje milion dolarów na reklamę ogólnokrajową
1922 nowojorska stacja Wind & Earth & Air & Fire wyemitowała pierwszą na świecie reklamę radiową
1925 profesor Olgierd Langer w Wyższej Szkole dla Handlu Zagranicznego we Lwowie, jako pierwszy w Polsce rozpoczął cykl wykładów o

reklamie

18.10.1922 została wyemitowana pierwsza audycja BBC, która do dzisiaj w żadnym kanale radiowym i telewizyjnym nie emituje reklam
3.05.1927 na antenie rozgłośni poznańskiej (dzisiejsze Radio Merkury) odbyła się pierwsza w Polsce emisja reklamy radiowej
1929 producent papierosów Lucky Strike wydaje ponad 12 milionów dolarów na reklamę tej marki, co stanowi jeden z rekordów, jeśli chodzi o wysokość budżetu na reklamę jednego produktu
1930 w Chicago wychodzi pierwszy numer branżowego tygodnika Advertising Age, magazyn ukazuje się do dnia dzisiejszego
01.07.1941 stacja telewizyjna WNBT wyemitowała pierwszy, trwający 10 sekund spot reklamowy, była to reklama zegarków firmy Bulova i dzień ten uznaje się za datę narodzin reklamy telewizyjnej
1989 w Polsce, z początkiem III RP zaczął się rozwijać rynek reklamy

komercyjnej

1989 pierwsza w wolnej Polsce reklama telewizyjna, jej przedmiotem był

środek Prusakolep

30.04.1991 Jan Sorensen szef Ośrodka Komputerowego Uniwersytetu w Kopenhadze zarejestrował polską domenę „.pl”
20.12.1991 od tego dnia w Polsce dostępny jest Internet, placówki naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Fizyki Jądrowej i Obserwatorium Astronomiczne oraz pojedyncze komputery w Krakowie, Toruniu i Katowicach zostały podłączone do Internetu, tego dnia Stany Zjednoczone zniosły ograniczenia w łączności z Polski
1993 powstała przeglądarka internetowa Mosaic, która potrafiła wyświetlać grafikę i ramki, to zmieniło także sposób podejścia do reklamy internetowej, która dotychczas opierała się głównie na mailingu
2001 rok rozpoczął się i od dekady trwa nieprzerwanie prawdziwy boom reklamowy, pojawiły się też nowe formy reklamowe, takie jak na przykład reklama ambientowa, a także nastąpiło ogromne spopularyzowanie reklamy internetowej
Źródło:                    Opracowanie                   własne

Direct mail

Kolejnym rodzajem reklamy jest Direct mail (metoda bezpośredniej wysyłki pocztowej). Szczególne znaczenie Direct mail ma w przypadku reklamy międzynarodowej, słabo rozwiniętego środowiska medialnego lub ograniczonej i wysoce zdefiniowanej grupy konsumentów. Metoda bezpośredniej wysyłki pocztowej przyjmuje jedną z dwóch form organizacyjnych ze względu na dostępność danych adresowych odbiorcy: wysyłka adresowa i wysyłka bezadresowa. Metoda bezadresowa wykorzystywana jest zwykle do dystrybucji ulotek[1].

[1]   Por. A. Grzegorczyk, Reklama, Warszawa 2010, s. 96 – 97.

Reklama internetowa

Reklama internetowa ma właściwie nieograniczony zasięg geograficzny, ale reklama na stronach WWW, czy przez e-mail musi się wyróżniać, aby zostać zauważona spośród tysięcy innych. Duża ilość reklam w Internecie powoduje, że odbiorcy przestają na nie zwracać uwagę (zjawisko tzw. „banner blindness” czyli po polsku „ślepoty na bannery”). Reklama w Internecie skierowana jest zwykle do ludzi młodych ze względu na to, że stanowią oni główną grupę użytkowników. Jeszcze do niedawna podstawowymi formami reklamy w Internecie były standardowe banery reklamowe oraz witryny WWW firm lub produktów, jednak rynek reklamy sieciowej rozwija się bardzo dynamicznie, wciąż na bieżąco odpowiadając na reakcje i oczekiwania użytkowników sieci, stąd powstawanie coraz to nowszych, coraz bardziej wyrafinowanych rodzajów reklamy internetowej[2].

—-

[2]   Zob. A. Leśniewska, Reklama internetowa, Gliwice 2006, s. 46.

Reklama radiowa

Kolejnym rodzajem jest reklama radiowa. Pierwszym medium komunikacji jest dźwięk. Postęp techniczny spowodował wzrost liczby radioodbiorników. Reklama radiowa ma największe szanse docierania do niewielkich, wyspecjalizowanych grup odbiorców[1]. Radio oddziałuje na odbiorcę słowem i muzyką. Może wprowadzić w nastrój, zachęcić do działania. Reklama dociera do odbiorcy, gdy jest on czymś zajęty (prowadzi samochód, jedzie na zakupy, uprawia sport, odpoczywa w domu lub sprząta), dlatego musi przykuć na chwilę uwagę, oderwać od wykonywanej czynności i umożliwić zapamiętanie produktu[2]. Na 20, 30 lub 60 sekund reklamy radiowej składają się trzy fazy – kilkusekundowe wprowadzenie, prezentacja zalet produktu oraz podsumowanie[3].

[1]   Zob. A. Grzegorczyk,tamże, s. 88.

[2]   Zob. A. Dejnaka, Strategia reklamy marki, produktów i usług, Gliwice 2006, s. 109.

[3]   Zob. J. Kall, Reklama, Warszawa 1998, s. 147.

Reklama zewnętrzna

Reklama zewnętrzna, nazywana równie często outdoor (z ang. na zewnątrz) jest uznawana za najstarsze medium oddziaływania reklamowego. Najstarszym stosowanym obecnie nośnikiem informacji jest plakat. Współcześnie reklama zewnętrzna obejmuje wiele nowych form ekspozycyjnych, do których należy zaliczyć reklamę na i w środkach transportu, ekspozycje w miejscach sprzedaży, na lotniskach i arenach sportowych oraz formy neonowe[1] [2] [3] [4]. Reklama zewnętrzna jest najczęściej wielkoformatowa. Można wyróżnić następujące jej formy: szyldy, kasetony, litery świetlne, stojaki, bilboardy, citylighty, backlighty40, ekspozycja 3D, reklama w środkach transportu, banner, freeboard, frontlight . Reklama zewnętrzna, jako środek masowego przekazu, obejmuje liczne nośniki reklamy mające wspólny cel marketingowy. Wszelkie formy reklamy zewnętrznej mają na celu dotarcie do klientów[5].

[1]   Zob. A. Dejnaka, Strategia reklamy marki, produktów i usług, Gliwice 2006, s. 15.

[2]   Zob. A. Grzegorczyk, Reklama, Warszawa 2010, s. 94.

[3]   Por. A. Dejnaka, Strategia reklamy marki, produktów i usług, Gliwice 2006, s. 115 – 117.

[4]   Zob. A. Grzegorczyk, tamże, s. 96.

[5]   Zob. J.T. Russel, W.R. Lane, Reklama według Ottona Kleppnera, Warszawa 2000, s. 364.

Fragment pracy mgr

Reklama – „Jakie społeczeństwo, jaki produkt i jaka relacja pomiędzy produktem a społeczeństwem – taka reklama”[1]

Reklama jako publiczna prezentacja oznacza, że jest ona publicznym sposobem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i dotyczy najczęściej produktów masowej konsumpcji. Te same informacje docierają do bardzo wielu osób. Ze względu na publiczny charakter reklamy, zakres i intensywność jej oddziaływania, jej koszty są łatwiejsze do uchwycenia niż w wypadku innych narzędzi promocji.

Reklama jako perswazyjne oddziaływanie czyli jest medium o silnie perswazyjnym charakterze, co się uzyskuje m. in. dzięki możliwości wielokrotnego powtarzania informacji reklamowych w środkach masowego przekazu. Nabywcy – adresaci reklamy mają możliwość porównywania informacji, kierowanych do nich przez różne przedsiębiorstwa. Jest to także związane z publicznym charakterem reklamy. Dobór informacji reklamowych jest subiektywny, jego celem jest wyeksponowanie pozytywnych cech przedsiębiorstwa i jego produktów.

Zróżnicowanie i ekspresywne oddziaływanie wynikają z tego, że reklama ma możliwość oddziaływania na różne zmysły człowieka przy wykorzystaniu druku, fotografii, obrazu, dźwięku itp.

Bezosobowy charakter oznacza, że wykorzystuje się tylko różne środki przekazu. Adresaci nie mają do czynienia z osobami – przedstawicielami przedsiębiorstwa prowadzącego promocję. [2]

Reklama może być wykorzystywana zarówno do tworzenia długookresowego image firmy, jak i do osiągania krótkookresowych celów promocyjnych. Jest ona skuteczna w docieraniu do dużej liczby rozproszonych geograficzne nabywców przy niskim koszcie dotarcia do jednego adresata. Koszty reklamy są zróżnicowane. Można wykorzystywać dość tanią reklamę prasową i bardzo drogą, dla wielu polskich przedsiębiorstw, reklamę telewizyjną. Jest to płatna forma nieosobistej prezentacji i promocji produktu/usługi, ma charakter pośredni.

[1] „Wprost”  10.08.1997r.

[2] A. Sznajder Sztuka Promocji czyli jak najlepiej zaprezentować siebie i swoją firmę, Business Press Ltd Warszawa 1993, str. 72

Sposoby przeciwdziałania negatywnym przejawom wpływu reklam u dzieci

              Wypowiedzi dzieci wskazują, że autorytet osoby dorosłej, jeśli tylko rozmawia ona z dzieckiem, wyjasnia coś, z łatwoscia niweluje potencjalne zagrożenie ze strony medialnych autorytetów (Kossowski P, 1992).

Pozostaje pytanie, czy wpływ, jaki wywiera na dzieci reklama, pozostawić naturalnemu biegowi jego rozwoju, licząc na wykształcajacy się z wiekiem krytycyzm i dystansowanie się od treści reklamy, czy też ingerować w sytuacjach niepożądanych. Reakcja wychowawcza powinna zależec, oczywiście od oceny stopnia zagrożenia, jakie niesie reklama telewizyjna dla młodego widza (Bromboszcz E, 1993).

Wpływowi reklam telewizyjnych niełatwo zapobiec, dlatego wydaje się konieczne podjęcie działań wychowawczych w celu załagodzenia ich negatywnych skutków. Omawianie problemu konsumpcji z dziećmi w rodzinie i szkole oraz ukazywanie alternatywnych wartości życiowych mogłoby przynajmniej w pewnym stopniu zapobiec dążeniu wyłącznie do wartości materialnych, przecenianiu ich w zestawieniu z innymi, niezadowoleniu z własnej rodziny. Analizowanie z dziećmi treści i formy typowych reklam mogłoby rozwijać ich krytycyzm i ułatwic niepoddawanie się perswazji zawartej w każdej reklamie telewizyjnej (Bromboszcz E, 1993).

Biorąc pod uwagę omówione wyżej problemy, Rada Programowa TVP SA w oświadczeniu z 12 czerwca 1996 roku, dotyczącym reklam emitowanych w Telewizji Polskiej, dwa punkty (1 i 4) poświeciła sprawie widzów dziecięcych:

 1. Jak wykazują badania, jednym z głównych odbiorców reklam (choć nie zamierzonym) są dzieci i młodzież, należy więc unikać w filmach reklamowych treści, ktore mogą mieć ujemny wpływ na rozwój psychiczny tej grupy odbiorców.
 2. Telewizja Polska powinna ograniczyć reklamy z udziałem dzieci.

(Braun – Gałkowska M, 2000, nr 5).

Rodzice i pedagodzy, którym nie jest obojętny świat wartości ich dzieci i wychowanków, powinni, by dać świadectwo swej świadomości kultury pedagogicznej, konfrontować dziecko z propozycjami alternatywnymi wobec reklamy, demistyfikując przy okazji te ostatnią. Trzeba bowiem pamietać, że negatywne z wychowawczego punktu widzenia zjawiska związane z reklama, czy telewizją w ogóle, moga zaistnieć wtedy, gdy pozwalają na to niedostatki w funkcjonowaniu rodziny i szkoły. Nie należy zatem obarczać winą za wszelkie niepowodzenia wychowawcze telewizji, a taka pokusa często się pojawia, lecz poswiecić więcej czasu dziecku, jego problemom i zainteresowaniom, przy czym nie chodzi tu tylko o ilość, a raczej o jakość (Kossowski P, 1999).

Kossowski uważa, iż nadszedł najwyższy czas na urzeczywistnienie idei edukacji medialnej, w której znalazłoby się także miejsce na zagadnienia związane z reklamą, perswazją w mass mediach. Ukazywanie intencji, celów i mechanizmów działania takich przekazów sprawiłoby, że w grze reklama – dziecko szanse stałyby się bardziej wyrównane, a dziecko nie byłoby, tak jak do tej pory, niemal bezbronne (Kossowski P, 1999).

Obiektywne badania psychologów społecznych, rozwojowych i socjologów wskazują wyraźnie, że reklama nie jest jedynym, a więc i nie decydującym czynnikiem wskazującym kierunek rozwoju społecznego i psychicznego młodego człowieka. Niewspółmierną rolę pełni tu wychowanie, kontakty interpersonalne, kształtowanie pozytywnych wartości i postaw młodego członka ludzkiej społeczności. Tylko wychowane w zdrowym otoczeniu i poczuciu miłości, bezpieczeństwa dziecko będzie potrafiło odróżnić fikcyjny, kreowany przez reklamę świat od rzeczywistości.

 1. Braun – Gałkowska M.: Agresja w reklamach kierowanych do dzieci. “Edukacja i Dialog” 2000, nr 5.
 2. Bromboszcz E.: Percepcja reklamy telewizyjnej przez dzieci. “Psychologia Wychowawcza” 1993, nr1.
 3. Hałaj J., Pietrzak H.: Psychologia społeczna w praktyce. WSP Rzeszów 2000.
 4. Kall J.: Reklama. PWE, Warszawa 1995.
 5. Kobolewska J.: Środki masowego oddziaływania. CRZZ, Warszawa 1972.
 6. Kossowski P.: Reklama i dziecko. Pedagogiczny wymiar zjawiska. “Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze” 1997, nr 8.
 7. Kossowski P.: Dziecko i reklama telewizyjna. Wyd. Żak, Warszawa 1999.
 8. Kwarciak B.: Co trzeba wiedzieć o reklamie. PSB, Kraków 1999.
 9. Masiuk T. R.: Reklamy w oczach dzieci. “Wychowanie w Przedszkolu” 1994, nr 10.
 10. Pawlica B., Widawska E.: Wpływ reklamy na kształtowanie. “Edukacja i Dialog” 2001, nr 4.
 11. Skrzypczak J. (red.): Popularna encykopedia mass mediów. KURPISZ, Poznań 1999.
 12. Wolny I. : Reklama w odbiorze najmłodszych uczniów. “Edukacja i Dialog” 1995, nr 6.