Reklama radiowa

Kolejnym rodzajem jest reklama radiowa. Pierwszym medium komunikacji jest dźwięk. Postęp techniczny spowodował wzrost liczby radioodbiorników. Reklama radiowa ma największe szanse docierania do niewielkich, wyspecjalizowanych grup odbiorców[1]. Radio oddziałuje na odbiorcę słowem i muzyką. Może wprowadzić w nastrój, zachęcić do działania. Reklama dociera do odbiorcy, gdy jest on czymś zajęty (prowadzi samochód, jedzie na zakupy, uprawia sport, odpoczywa w domu lub sprząta), dlatego musi przykuć na chwilę uwagę, oderwać od wykonywanej czynności i umożliwić zapamiętanie produktu[2]. Na 20, 30 lub 60 sekund reklamy radiowej składają się trzy fazy – kilkusekundowe wprowadzenie, prezentacja zalet produktu oraz podsumowanie[3].

[1]   Zob. A. Grzegorczyk,tamże, s. 88.

[2]   Zob. A. Dejnaka, Strategia reklamy marki, produktów i usług, Gliwice 2006, s. 109.

[3]   Zob. J. Kall, Reklama, Warszawa 1998, s. 147.