Archiwa tagu: Creative Brief

Sporządzenie Creative Briefu (kreatywnego briefu agencji)

Creative Brief jest to sporządzony przez agencje na podstawie briefu klienta plan kampanii reklamowe. W wyniku „burzy mózgów” w dziale kreatywnym wyłania się dwa, trzy optymalne pomysły, które przedstawia się klientowi w celu wybrania przez niego scenariusza, który jego zdaniem będzie najskuteczniejszy (przeważnie agencja rekomenduje jeden
z pomysłów oczywiście odpowiednio to argumentując). Creative Brief jest najważniejszym dokumentem podpisywanym w ramach współpracy agencji z klientem, co jest zawsze wynikiem długich negocjacji. Od tego momentu wszelkie działania agencji są z tym dokumentem konfrontowane i w razie niezgodności poprawiane zgodnie z jego założeniami.