Archiwa tagu: Instrumenty aktywizacji sprzedaży

Instrumenty aktywizacji sprzedaży

Aktywizacja sprzedaży jest elementem marketingu, bez uwzględnienia którego strategia marketingowa staje się niepełna i mało skuteczna. Uruchomienie instrumentów aktywizacji sprzedaży jest konieczne, jeżeli chcemy, aby sprzedaż była sprawna i dała oczekiwany zysk.

Rysunek. Zespół instrumentów związanych z aktywizacją sprzedaży.

Źródło: L. Garbarski i inni, Marketing. Punkt zwrotny …, str. 456.

Instrumenty aktywizacji sprzedaży pełnią funkcję informacyjną w systemie komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem jak i funkcje wspierania procesów sprzedaży. Komunikowanie się przedsiębiorstwa z rynkiem jest niezbędne w procesie marketingu, co uwidacznia się szczególnie przy wszystkich zmianach zachodzących na rynku. Im rynek jest bardziej rozwinięty i im bardziej zróżnicowane są produkty i formy dystrybucji, tym komunikowanie to musi mieć szerszy zakres i dysponować lepszymi instrumentami. Funkcja wspierania procesów sprzedaży polega na zwiększaniu oddziaływania przedsiębiorstwa na rynek (perswazja i przypominanie). Uruchomienia instrumentów aktywizacji sprzedaży powinno oczywiście wywrzeć zamierzony skutek w systemie komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem.
Uruchomione instrumenty aktywizacji sprzedaży mogą być uznane za składnik systemu komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem dopiero wówczas, gdy wywołują określone reakcje i sposoby postępowania.

[L. Garbarski i inni, Marketing. Punkt zwrotny …, str. 459]