Archiwa tagu: Instrumenty marketingu – mix

Instrumenty marketingu – mix

Skuteczność marketingu jest uwarunkowana nie tylko wyraźnym zdefiniowaniem i rozpoznaniem rynku docelowego, lecz również doborem instrumentów przy pomocy których działa się na tym rynku. Charakterystyczną zasadą postępowania marketingowego w tej dziedzinie na konkretny rynek nie poszczególnymi instrumentami, lecz odpowiednio ukształtowaną ich kompozycją, zwaną w skrócie ,,marketing – mix”.1 Chodzi o to, aby dzięki koordynacji stosowanych narzędzi wywołać zjawisko synergii, powodujące że końcowy efekt łącznego oddziaływania kompozycji marketingowej jest większy niż suma efektów, jaką można by uzyskać w wyniku niezależnego stosowania poszczególnych instrumentów.

W skład struktury instrumentalno – czynnościowej wchodzą cztery podstawowe czynniki: produkt, cena dystrybucja i promocja. Z angielskiego przyjęło się mówić o czterech ,,p” – product, price, place, i promotion. Przy czym termin

,,place” dotyczy miejsca przeznaczenia produktu czyli procesu dystrybucji (Distribution). Pod tymi czterema hasłami kryją się konkretne ustalenia związane z odpowiedzią na pytania :

–   Co firma zamierza zaoferować nabywcy i w jaki sposób wyróżnić swój produkt wśród innych ofert?

–   Na jakich warunkach finansowych produkt może przejść w posiadanie nabywcy?

–   Gdzie i kiedy oraz w jakich warunkach produkt będzie oferowany finalnemu odbiorcy i w jaki sposób będzie rozprowadzany do tych miejsc?

–   W jaki sposób firma zamierza poinformować nabywcę o swojej ofercie i przekonać go do jej akceptacji?


1 Podstawy Marketingu , Praca zbiorowa pod redakcją J. Altkorna , Instytut Marketingu, Kraków 1997, s.34