Archiwa tagu: prace mgr

Kształtowanie programu reklamowego

Projektowanie programu reklamowego skupia się na trzech zasadniczych kwestiach[1]:

  • identyfikacji docelowego odbiorcy,
  • określeniu celów reklamy,
  • projekcie i wykonaniu reklamy.

1) Identyfikacja odbiorców docelowych

Identyfikacja odbiorców reklamy jest pierwszym krokiem w procesie kształtowania programu reklamowego. Ustalenie, do jakiej grupy potencjalnych nabywców reklama ma być skierowana, w największym stopniu zależy  od strategii rynkowej firmy. Firma może chcieć na przykład zdobywać nowe segmenty rynku, może też skoncentrować się na segmencie,
w którym jej obecna pozycja jest najsilniejsza. Nie zawsze finalny użytkownik produktu jest osobą, która decyduje o jego zakupie. W takim wypadku reklama powinna być skierowana zarówno do użytkownika, jak i na decydenta.

Jeżeli docelowa grupa reklamy została zidentyfikowana należy możliwie najlepiej poznać jej cechy charakterystyczne, które mogą być pomocne przy konstruowaniu programu reklamowego. Najczęściej bada się takie cechy jak: styl życia, postawy, zainteresowania, upodobania, preferencje. Ważne jest też stwierdzenie jakich mediów najlepiej użyć w kontakcie z daną grupą konsumentów.

[ciąg dalszy tej pracy mgr nastąpi…]

[1] Opracowanie własne na podstawie K. Przybyłowski…, op cit., s. 507.

Marketing multimedialny

Nowością w reklamie i promocji produktów i usług, w tym także bankowych, jest zastosowanie marketingu multimedialnego. Badania wykazują, że ponad 67% istniejących w kraju firm posiada komputery multimedialne, także odsetek osób prywatnych posiadających komputery stale rośnie. Tak więc wykorzystanie CD-ROM-ów jako nośników reklamy staje się powoli faktem. CD-ROM pozwala na zmagazynowanie w miniaturowej i łatwej do przesłania pocztą objętości nieprawdopodobnej ilości informacji ilustrowanej fotografiami, filmem wideo i dźwiękiem. Na compact-dysku można zmieścić: ponad dwieście tysięcy stron tekstu, pięć tysięcy dobrej jakości ilustracji, około czterech lub pięciu godzin muzyki, albo od pół do półtorej godziny filmu video (w zależności od typu, jakości i liczby kolorów). Kosz wytworzenia jednej płyty jest w porównaniu do innych rodzajów reklamy bardzo niski i wynosi od 1,80 do 4,00 PLN za sztukę (w zależności od nakładu).
Jak skuteczna jest to forma reklamy niech świadczy fakt, że w minibadaniu rynku wykonanym przez Francuski Instytut Zarządzania, spośród 230 osób w firmach do których zatelefonowano w tydzień po wysłaniu im CD-ROM-u reklamującego Instytut, aż 208 pamiętało o fakcie otrzymania multimedialnego krążka, a prawie połowa obejrzała nadesłaną im prezentację.
Tak więc jest do doskonały nośnik dla zaprezentowania produktów bankowych. Można na nim zamieścić fachowe porady pracowników banku, opatrzone odpowiednimi zdjęciami czy schematami. Na jednej płycie można by zmieścić całą ofertę banku począwszy od podstawowych kont osobistych, a skończywszy na złożonych produktach dla firm, jak np. inkaso dokumentowe czy transakcje forward.

[W. Grzegorczyk: Reklama i promocja…, op.cit., s.43]