Archiwa tagu: prace na temat opracowywania strategii

Opracowywanie strategii

W ramach opracowywania strategii należy określić, w jakim stopniu poszczególne instrumenty mogą i powinny uczestniczyć w procesie aktywizacji, jakie między nimi powinny być relacje, jakie formy i środki poszczególnych instrumentów należy stosować, w jakim czasie, itd. Należy również dokonać podziału środków finansowych przeznaczonych na promocję. Podział ten, w ramach którego głównie uwzględniana jest reklama i sprzedaż osobista zależy przede wszystkim od rodzaju oferowanego produktu. Podstawowe zasady przedstawia poniższy rysunek.

Rysunek. Znaczenie sprzedaży osobistej i reklamy w procesie sprzedaży różnych produktów.

Źródło: W. Lazer, J.D. Culley, Marketing Management …, str. 750, [w]: L. Garbarski i inni, Marketing. Punkt zwrotny …,str. 467.