Archiwa tagu: prace o promocji usług finansowych

Promocja usług finansowych

W promocji usług finansowych korzysta się najczęściej z następujących rodzajów reklamy:

–   telewizyjnej i radiowej

–   prasowej

–   pocztowej

–   plakatowej

–   wydawniczej. [1]

Osiąganie sukcesów rynkowych przez banki działające w warunkach wzrostu konkurencji staje się coraz trudniejsze i wymaga coraz większych wysiłków. Sukces na każdym konkurencyjnym rynku może obecnie osiągnąć jedynie taka organizacja, która zaoferuje usługę w pełni odpowiadającą potrzebom i najlepiej spełniającą oczekiwania odbiorców.

Kształtowanie elementów oferty usługowej wymaga zastosowania działań marketingowych zmierzających do właściwego dostosowania jej do oczekiwań potencjalnych nabywców (czego charakterystycznym elementem jest usytuowanie klienta w centrum uwagi). Klientowi są podporządkowane decyzje Banku z kształtowaniem tej oferty, jej wyceną, sposobem dostarczenia usługi oraz doborem środków promocji, znane w mniej lub bardziej rozbudowanej formie pod pojęciem marketingu mix. Naturalną konsekwencją rozwoju wspomnianej orientacji jest rozwój szeroko pojętej jakości usług. Usługa powinna odpowiadać oczekiwaniom klienta. Kluczem do jakości jest zatem zdefiniowanie oraz spełnienie jego wymagań i potrzeb. Należy traktować jakość jako podstawę strategii rozwojowej banku, wyróżniając przy tym jakość techniczną czyli to, co nabywca otrzymuje w procesie świadczenia usługi, oraz jakość funkcjonalną, czyli sposób, w jaki jest obsługiwany. Pojęcia te powiązane są z wynikami procesu świadczenia usług, jakimi są doświadczenia klientów w porównaniu z ich oczekiwaniami. Na postrzeganą jakość można oddziaływać poprzez odpowiednie kształtowanie wizerunku firmy. Jakość funkcjonalna zależy przede wszystkim od kwalifikacji oraz od zachowania się pracowników bezpośrednio kontaktujących się z klientami. Poziom jakości może być zatem zdefiniowany jako stosunek między usługą oczekiwaną a postrzeganą z punktu widzenia klienta.

Jednak nawet najlepszej jakości usługa nie zostanie sprzedana, jeżeli nie zostaną o niej poinformowani potencjalni klienci. Dlatego ogromne znaczenie ma właściwe zaprojektowanie działalności promocyjnej banku.

Promocja jest jednym z elementów strategii działania banku. Wraz z innymi elementami marketingu mix, tj. produktem, ceną, dystrybucją i personelem stanowi bardzo istotny instrument oddziaływania na rynek i dostosowywania się do niego. By strategia banku była skuteczna wszystkie jej elementy muszą być skoordynowane i podporządkowane celowi działania banku. Promocja nie może występować samoistnie, ponieważ nie przyniesie to zamierzonych efektów. Należy wykorzystać wszystkie elementy promocji, tj. reklamę, public relations, sprzedaż bezpośrednią i aktywizację sprzedaży.

Bank powinien cieszyć się wysoką renomą, doświadczeniem, zabezpieczeniami gwarantującymi bezpieczeństwo funduszy powierzonych mu przez klientów, winien dysponować wykwalifikowaną kadrą pracowniczą, posiadać rozległą sieć placówek operacyjnych.

Bank PeKaO S.A. jest bankiem spełniającym te wymogi będące w obecnych czasach wizytówką dla firm, przedsiębiorstw, spółek jak i osób fizycznych chcących bezpiecznie korzystać z usług finansowych.


[1] P. Forsyth: Marketing dla niewtajemniczonych. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996,
s. 86-87