Archiwa tagu: prace z reklamy

Skuteczność działań reklamowych i promocyjnych

Skuteczność działań reklamowych i promocyjnych zależy nie tylko od wykonania koniecznych w danym przypadku czynności. Zależą również od pamiętania o tym, czego trzeba bezwzględnie się wystrzegać.

1. Brak określenia adresatów reklamy czy promocji.
Przystąpienie do opracowania reklamy czy ustalenie środka promocji przed ustaleniem adresata jest przede wszystkim nielogiczne – nie można zastanawiać się gdzie skierować względnie jak wykorzystać przygotowany materiał gdyż skuteczność każdego z nich jest różna w stosunku do różnych adresatów. Błąd ten nie przyniesie co prawda całkowicie negatywnych skutków, ale w wyniku jego popełnienia efekty reklamy czy promocji będą nieproporcjonalnie małe w stosunku do poniesionych kosztów.

2. Nieodpowiedni wybór nośnika reklamy
Wybór nośnika reklamy należy uzależnić od znajomości kręgu użytkowników danego nośnika. Stosunkowo najlepiej sytuacja w dziedzinie wszelkich produktów przeznaczonych dla kobiet- pisma kobiece reklamujące kosmetyki, bieliznę itp. Natomiast często reklamy telewizyjne (przypuszczam, że ze względu na dość powszechne uznanie reklamy telewizyjnej za uniwersalną i najbardziej prestiżową) są wynikiem nieporozumienia, gdyż wiele z nich powinno być zamieszczonych w wydawnictwach, a jeżeli już w telewizji to w programach specjalistycznych. Szeroki krąg odbiorców telewizji jest takimi reklamami znudzony i zdenerwowany a sama reklama jest po prostu nieskuteczna (ale droga).

3. Niedostosowanie środka promocji do jej celu.
Jest to błąd bardzo podobny do nieodpowiedniego wyboru nośnika reklamy. Na szczęście jest on mniej kosztowny, gdyż nie spowoduje on zupełnego braku efektu takiej promocji. Zawsze jakiś pozytywny skutek będzie osiągnięty, ale koszty podejmowania działań promocyjnych są na tyle wysokie, że należy je po prostu starannie przygotować.
Dlatego też wszyscy uczestnicy procesu marketingu powinni sobie zdawać sprawę z tego, marketing, łącznie z aktywacją sprzedaży (i oczywiście innymi elementami) to jest nauka. Bez znajomości marketingu trudno jest być obecnie aktywnym, skutecznym i sprawnym uczestnikiem życia gospodarczego. Marketingiem nie można zajmować się po amatorsku, okazjonalnie, epizodycznie. Popełnione błędy przede wszystkim kosztują i to czasem bardzo dużo. Wszystko to dotyczy także aktywizacji sprzedaży jako jednego z działów marketingu. I dlatego reklamą też muszą zajmować się fachowcy. Żeby reklama przyniosła odpowiednie efekty trzeba poznać jej wszystkie tajniki, trzeba znać i umieć analizować wszelkie zjawiska rynkowe. Od tego są fachowcy, od tego są agencje reklamowe. Oczywiście nie będzie zatrudniał agencji reklamowej właściciel sklepiku wiejskiego. „Minimarketing” potrzebny w jego przypadku poznał on doświadczalnie. W świecie dużego biznesu jednak to nie wystarczy. Dlatego w następnym podrozdziale zajmę się agencją reklamową – wyspecjalizowaną placówką oferującą szereg usług z dziedziny marketingu.

W procesie analizowania reklamy ciężko jest wyznaczyć ocenę skuteczności i ocenę efektywności reklamy, ponieważ te dwie oceny są ze sobą powiązane i uzupełniają się wzajemnie. Pod pojęciem efektywność reklamy, kryją się relacje między osiągniętymi wynikami i poniesionymi na działalność reklamową nakładami. Ukazuje również ocenę uzyskanego efektu od strony celowości działania. Ocena efektywnej reklamy jest powiązana z zagadnieniem skuteczności działań reklamowych. Skuteczność reklamy oznacza stopień realizacji, osiągnięcia zamierzonego celu, po przez ocenę skuteczności można wyznaczyć czy dana reklama wpłynęła na zwiększenie sprzedaży reklamowanego produktu. Jeżeli szybciej i bardziej osiągniemy zamierzony cel, tym bardziej skuteczna jest reklama. Natomiast, gdy cel zostanie osiągnięty w 100%, oznacza to, że reklama jest w pełni skuteczna. Przy zakładaniu skuteczności reklamy trzeba najpierw założyć jej cel, który firma chce zrealizować. Podstawowym celem działalności reklamowej jest zwiększenie popytu na towar, który jest reklamowany lub określoną markę, co przy elastycznej podaży powinno doprowadzić do wzrostu sprzedaży, czyli do zwiększenia zysku.[1]


[1] Murdoch A., Kreatywność w reklamie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004, s. 19

Instrumenty marketingu – mix

Skuteczność marketingu jest uwarunkowana nie tylko wyraźnym zdefiniowaniem i rozpoznaniem rynku docelowego, lecz również doborem instrumentów przy pomocy których działa się na tym rynku. Charakterystyczną zasadą postępowania marketingowego w tej dziedzinie na konkretny rynek nie poszczególnymi instrumentami, lecz odpowiednio ukształtowaną ich kompozycją, zwaną w skrócie ,,marketing – mix”.1 Chodzi o to, aby dzięki koordynacji stosowanych narzędzi wywołać zjawisko synergii, powodujące że końcowy efekt łącznego oddziaływania kompozycji marketingowej jest większy niż suma efektów, jaką można by uzyskać w wyniku niezależnego stosowania poszczególnych instrumentów.

W skład struktury instrumentalno – czynnościowej wchodzą cztery podstawowe czynniki: produkt, cena dystrybucja i promocja. Z angielskiego przyjęło się mówić o czterech ,,p” – product, price, place, i promotion. Przy czym termin

,,place” dotyczy miejsca przeznaczenia produktu czyli procesu dystrybucji (Distribution). Pod tymi czterema hasłami kryją się konkretne ustalenia związane z odpowiedzią na pytania :

–   Co firma zamierza zaoferować nabywcy i w jaki sposób wyróżnić swój produkt wśród innych ofert?

–   Na jakich warunkach finansowych produkt może przejść w posiadanie nabywcy?

–   Gdzie i kiedy oraz w jakich warunkach produkt będzie oferowany finalnemu odbiorcy i w jaki sposób będzie rozprowadzany do tych miejsc?

–   W jaki sposób firma zamierza poinformować nabywcę o swojej ofercie i przekonać go do jej akceptacji?


1 Podstawy Marketingu , Praca zbiorowa pod redakcją J. Altkorna , Instytut Marketingu, Kraków 1997, s.34