Archiwa tagu: Reklama jest techniką przesyłania przekazu

Reklama jest techniką przesyłania przekazu

Reklama jest to każda odpłatna forma zawodowej prezentacji dóbr i usług przez określoną organizację. Celem reklamy jest zazwyczaj przekazywanie informacji o produkcie i przekonywanie odbiorców o jego zaletach, wywoływanie zainteresowania towarem, pobudzanie pragnienia posiadania towaru oraz stworzenie klimatu, w którym dochodzi do transakcji kupna-sprzedaży.1

Reklama jest techniką przesyłania przekazu od jej sponsora poprzez istniejące kanały komunikacji do celowo określonej publiczności.2

W powszechnym przekonaniu reklama powinna realizować następujące cele:

● nakłaniać klientów do kupna produktu,

● dostarczać klientom informacji o oferowanym produkcie/usłudze,

● informować klientów o innych działaniach promocyjnych wspierających sprzedaż produktu/usługi,

● wzmacniać lojalność nabywców wobec produktów/usług danej firmy.

Oprócz celów związanych z reklamą usług i towarów, reklama może również służyć celom społecznym, a także politycznym. Ponadto reklama może zmieniać sposób myślenia o produkcie.

Częstym błędem popełnianym przez menedżerów jest utożsamienie celów marketingowych z reklamowymi. Reklama stanowi element promocji będącej rozszerzeniem podstawowego planu marketingowego, jednakże cele reklamy ujęte są zawsze w kategoriach efektu komunikacyjnego wyrażanego poprzez pojęcia wzrostu świadomości klientów, zmiany postaw wobec marki oraz skłonności do zakupu. Cele reklamowe powstają na podstawie celów marketingowych, ale cele reklamowe oparte są na udoskonaleniu komunikacji i postaw konsumenta w stosunku do produktu. Określając cele reklamowe, nie można zapominać o adresatach, do których ma być kierowana reklama. Wybór jej odbiorców, a więc strategia reklamy powinna być ściśle powiązana ze strategią segmentacji rynku, określoną wcześniej przez strategię marketingową firmy.


1 Teodor Kramer „Podstawy marketingu”, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1995r., s.151.

2 Tomasz Domański, Paweł Kowalski „Marketing dla menedżerów”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 1998r., s. 283.