Archiwa tagu: Reklama prasowa

Reklama prasowa

Reklama prasowa jest najpowszechniejszą, najszybszą i najtańszą publikacją służącą reklamie. Rodzaj, kształt, wielkość ogłoszenia i częstotliwość jego ukazywania się w odpowiedniej prasie znacznie przyczynia się do tworzenia wizerunku firmy. Umożliwia ono dotarcie do potencjalnych klientów. Dążenie do skuteczności działalności reklamowego nakazuje troskę o to, aby reklama ukazała się w takiej prasie, która jest kupowana przez największą liczbę zainteresowanych min odbiorców. Może ono być umieszczone w prasie codziennej, tygodnikach, gazetach reklamowych, czasopismach specjalistycznych, prasie o zasięgu lokalnym, krajowym i ogólnokrajowym. Szczególnym miejscem do umieszczenia reklam mogą być katalogi, prospekty, plany miast, bilety, karty wstępu, rozkłady jazdy, kalendarze, okładki, mapy, itp.

Do zalet reklamy prasowej możemy zaliczyć[1]:

 • wysoki zasięg;
 • możliwość dużej selektywności geograficznej;
 • przekaz wizualny;
 • przez trwały;
 • możliwość dostarczenia szczegółowych informacji;
 • wysoka wiarygodność;
 • wizerunek nowości;
 • brak konieczności zamówień reklam z dużym wyprzedzeniem;
 • lojalność czytelników;
 • dobra jakość druku;

Główne wady reklamy prasowej to[2]:

 • brak natarczywości;
 • brak zaangażowania emocjonalnego;
 • wysokie zagęszczenie reklam;
 • wysoki koszt dotarcia;

[1] Jolanta Lux, Anna Michalska,. Reklama, Oficyna Wydawniczo – Poligraficzne „Adam”, Warszawa 1997, s. 66

[2] Wojciech Budzyński, 1999. Reklama techniki skutecznej perswazji.,POLTEX, Warszawa, s. 114

Reklama prasowa

Reklama prasowa jest formą reklamy, której środkiem przekazu jest szeroko rozumiana prasa. Do środków przekazu reklamy prasowej zalicza się zarówno „prasę” w tradycyjnym pojęciu, czyli słowo (bądź obraz) pisane i publikowane na papierze (charakteryzujący się statyczną formą przekazu), jak i jej multimedialny odpowiednik występujący w e-gazetach lub e-wydaniach. Reklama prasowa jest jednym z najlepszych sposobów komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem. Prasa codzienna jest bardzo dobrym medium dla utrzymania świadomości istnienia produktu na rynku. Do środków przekazu informacji można zaliczyć zarówno gazety (prasę codzienną) jak i czasopisma, magazyny. Reklama prasowa jest niezwykle rozwiniętą formą reklamy o bardzo długich tradycjach. Za pośrednictwem prasy można docierać do konkretnej grupy odbiorców i przekazywać bardziej szczegółowe informacje o produkcie niż w innych formach reklamy. O skuteczności reklamy prasowej decyduje przede wszystkim nakład czasopisma oraz częstotliwość jego ukazywania[1].

[1]   Zob. J. Altkorn, (red.), Podstawy marketingu, Kraków 1998, s. 176.

Reklama prasowa

Reklama prasowa jest bardzo popularną formą reklamy usług finansowych. Stanowi relatywnie ekonomiczny sposób dotarcia do klienta z kompleksową informacją. W zależności od celów reklamy może ona ukazywać się na łamach prasy ogólnokrajowej, bądź też w prasie lokalnej, jeżeli reklamujemy konkretny oddział banku. Ważną rzeczą jest właściwy dobór czasopisma.
I tak, jeżeli reklama dotyczy np. kredytów dla ludności czy ROR-ów, to powinniśmy zamieścić ją w gazetach codziennych. W przypadku produktów bardziej specjalistycznych, skierowanych do wąskiego grona odbiorców, np. inkaso dokumentowe, akredytywa, należy wybrać czasopismo fachowe. Aby ogłoszenie prasowe zostało zauważone, należy je odpowiednio opracować oraz określić jego wielkość. Prawidłowością, która niestety wiąże się z kosztami, jest, że im większe ogłoszenie, tym większe prawdopodobieństwo jego zauważenia.