Archiwa tagu: Skuteczność działań reklamowych i promocyjnych

Skuteczność działań reklamowych i promocyjnych

Skuteczność działań reklamowych i promocyjnych zależy nie tylko od wykonania koniecznych w danym przypadku czynności. Zależą również od pamiętania o tym, czego trzeba bezwzględnie się wystrzegać.

1. Brak określenia adresatów reklamy czy promocji.
Przystąpienie do opracowania reklamy czy ustalenie środka promocji przed ustaleniem adresata jest przede wszystkim nielogiczne – nie można zastanawiać się gdzie skierować względnie jak wykorzystać przygotowany materiał gdyż skuteczność każdego z nich jest różna w stosunku do różnych adresatów. Błąd ten nie przyniesie co prawda całkowicie negatywnych skutków, ale w wyniku jego popełnienia efekty reklamy czy promocji będą nieproporcjonalnie małe w stosunku do poniesionych kosztów.

2. Nieodpowiedni wybór nośnika reklamy
Wybór nośnika reklamy należy uzależnić od znajomości kręgu użytkowników danego nośnika. Stosunkowo najlepiej sytuacja w dziedzinie wszelkich produktów przeznaczonych dla kobiet- pisma kobiece reklamujące kosmetyki, bieliznę itp. Natomiast często reklamy telewizyjne (przypuszczam, że ze względu na dość powszechne uznanie reklamy telewizyjnej za uniwersalną i najbardziej prestiżową) są wynikiem nieporozumienia, gdyż wiele z nich powinno być zamieszczonych w wydawnictwach, a jeżeli już w telewizji to w programach specjalistycznych. Szeroki krąg odbiorców telewizji jest takimi reklamami znudzony i zdenerwowany a sama reklama jest po prostu nieskuteczna (ale droga).

3. Niedostosowanie środka promocji do jej celu.
Jest to błąd bardzo podobny do nieodpowiedniego wyboru nośnika reklamy. Na szczęście jest on mniej kosztowny, gdyż nie spowoduje on zupełnego braku efektu takiej promocji. Zawsze jakiś pozytywny skutek będzie osiągnięty, ale koszty podejmowania działań promocyjnych są na tyle wysokie, że należy je po prostu starannie przygotować.
Dlatego też wszyscy uczestnicy procesu marketingu powinni sobie zdawać sprawę z tego, marketing, łącznie z aktywacją sprzedaży (i oczywiście innymi elementami) to jest nauka. Bez znajomości marketingu trudno jest być obecnie aktywnym, skutecznym i sprawnym uczestnikiem życia gospodarczego. Marketingiem nie można zajmować się po amatorsku, okazjonalnie, epizodycznie. Popełnione błędy przede wszystkim kosztują i to czasem bardzo dużo. Wszystko to dotyczy także aktywizacji sprzedaży jako jednego z działów marketingu. I dlatego reklamą też muszą zajmować się fachowcy. Żeby reklama przyniosła odpowiednie efekty trzeba poznać jej wszystkie tajniki, trzeba znać i umieć analizować wszelkie zjawiska rynkowe. Od tego są fachowcy, od tego są agencje reklamowe. Oczywiście nie będzie zatrudniał agencji reklamowej właściciel sklepiku wiejskiego. „Minimarketing” potrzebny w jego przypadku poznał on doświadczalnie. W świecie dużego biznesu jednak to nie wystarczy. Dlatego w następnym podrozdziale zajmę się agencją reklamową – wyspecjalizowaną placówką oferującą szereg usług
z dziedziny marketingu.